Andelsbonde 2016

Nå kan alle som vil være med å bli andelsbonde hos oss. Da kan du dyrke din egen mat og lære mer om landbruk og økologi. Vi er en del av Hadeland andelslandbruk og har satt sammen en gartnergruppe som skal stå for dyrkingen på Falang.

I praksis betyr dette at vi planlegger, dyrker og høster i fellesskap. Det er enkelt å være med! Du melder deg på, betaler din andel og møter opp på gården vår i Vestre Gran. Her kan du komme å gå som du vil i sesongen, være med å så frø, plante ut småplanter, luke og ikke minst høste!

Gartnergruppen vil forberede, legge til rette og passe på slik at vi får en best mulig avling. Vi er heldige som kan utnytte kompetansen til de andre gårdene i andelslandbruket, og får med oss Trond Hvamstad Granli (fra Granli økologiske småbruk) og Kristin og Tuppen Müller (fra Aslaksrud gård). De har gartnerutdanning og-/eller lang erfaring med økologisk dyrking av grønnsaker, frukt og bær. De er ansvarlige for planlegging og dyrking av grønnsaker på Falang i år. Kristin og Tuppen står i tillegg for planteoppal  av småplanter, urter og tomater. I tillegg er Gitte og Lennart med på å tilrettelegge og hjelpe til der det trengs.

En andelsbonde forplikter seg til å bidra med noen timer dugnad (inntil 6 timer) i løpet av sesongen. Dette er en fin måte å få et forhold til jorda og stedet maten dyrkes på. Vi håper mange vil sette pris på å treffes til dugnad, sommerfest og annet. Du er altså velkommen til både å nyte og yte! Bruk vårt samlingshus, nyt landskapet og kos deg – vi lokker med brødbakst i bakerovnen under fellesdugnader.