Andelsbonde 2017

Vi inviterer til en ny sesong!

Har du lyst til å spise økologisk dyrkede grønnsaker sammen med oss?

img_2400

Vi går i gang med ny sesong med andelslandbruk på låvejordet på Falang gård i Vestre Gran.

Etter et lærerikt og bugnende 2016 er vi klar for nye utfordringer og spennende smaker. Hva skal vi dyrke i år? Hvem vil henge med?

Det som er sikkert er at dyrkingsglede og sosialt samvær skal stå i fokus hos oss. Vi deler kunnskap, erfaringer og det vi klarer å dyrke frem i løpet av sesongen. Gården står for tilrettelegging og innkjøp av frø og planter, men vi deler på arbeidet! Det betyr at alle må gjøre en dugnadsinnsats for å kunne være med å høste. Belønningen ligger i å bokstavelig talt kunne spise seg gjennom sesongen! Hos oss høster vi etter hvert som vekstene blir spiseklare og legger ikke opp til store mengder for konservering og lagring. Vi er små og lydhøre for ønsker og passer for deg som liker å aktivt bidra på jordet!

Med vennlig hilsen

Gitte og Lennart
(andelsbønder og eiere)

Hasta la vista, hadelandel!

 

2016 –  var det året alt skjedde!

Som gründeren bak Hadeland andelslandbruk var det utrolig gøy å følge utviklingen fra den spede starten i 2015 til etableringen i 2016. Det hele startet med et forprosjekt finansiert av Innovasjon Norge for gårdene: Falang, Nordenga, Nordby og Aslaksrud. Hele 120 000,- fikk vi til dekning av ulike kostnader i oppstartåret. I løpet av den første fasen byttet imidlertid småbruket Granli raskt plass med Nordenga, og vi inngikk en avtale om felles forpliktende samarbeid.

Fire fine gårder skulle fremstå som en solidarisk enhet under Hadeland andelslandbruk med formål om å tilby andelshavere ulike gårdsprodukter. Vi ble en del av det grønne skiftet, og kunne dra nytte av den voksende interessen for andelslandbruk. Alle grønnsakene til Hadeland andelslandbruk ble dyrket hos oss på Falang i Vestre Gran, og vi hadde det travelt! Vi rakk nesten ikke å fordøye alle inntrykkene før sesongen var over, og vi kunne puste ut. Heldigvis har vi mange flotte minner og bilder å se tilbake på!

Når vi oppsummerte året ble det ganske klart at vi hadde lyst til å involvere oss mer i driften av andelslandbruket, spesielt med tanke på planlegging, budsjettering og informasjon. Dette lot seg vanskelig innfri innenfor rammen til samvirkeforetaket hadelandel.

Derfor blir løsningen for oss å fortsette som en selvstendig bondestyrt andelsgård. Slik vil vi sikre våre andelshavere full transparens og innsyn i budsjett og kostnader, samtidig som vi lettere kan tilpasse oss behov og ønsker etter hvert som de oppstår. Gleder oss til fortsettelsen!

I 2017 blir det dermed tilsammen tre andelslandbruk på Hadeland, for historikkens del var de første som startet opp De Haes Gartneri i Jevnaker. Hadelandel ligger nå også i Jevnaker, mens Falang er eneste med beliggenhet i Gran kommune.