Andelslandbruk

 

Å delta i et andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Gjennom å kjøpe en andel i gårdens produksjon får du tilgang til kortreist mat og mulighet til å være med å bestemme hva som skal produseres. Andelen kjøpes for et år om gangen, og du forplikter deg til å bidra med et gitt antall timer på dugnad.

Alle som vil kan bli andelshaver. Du trenger ingen forkunnskaper, men interesse for å dyrke økologiske grønnsaker er en god start. Med noen timers dugnadsinnsats kan du snart høste dine egne ferske grønnsaker!

img_2405

Andelslandbruk skiller seg ut fra andre alternative måter å skaffe seg økologisk, kortreist mat på, som abonnementsordninger, Bondens Marked og gårdsbutikker, på flere måter. Her er tre viktige forskjeller:

  1. Dialog mellom bonden og forbrukeren
    Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Ved å ha tett kommunikasjon og god dialog mellom bonden og andelshaverne, kan man enkelt tilpasse behov og begrensninger. Vanligvis er slik kommunikasjon enveisrettet i form av at du blir tilbudt en vare som du kan velge og kjøpe eller ikke. I et andelsgårdsbruk er du som andelshaver med å påvirke hva som dyrkes (”selges”) og på den måten skreddersyr tilbud og etterspørsel. Andelshaverne er medansvarlige for produksjonen.
  2. Delt avling – delt risiko
    I et andelslandbruk deler man avlingen og dermed risikoen. På denne måten slipper bonden å stå alene med ansvaret for å produsere maten vi trenger. Alle har et felles ansvar for å ta vare på jorden og for å for å håndtere ev. utfordringer i forhold til klima og miljø. Med andelslandbruk er risikoen jevnere fordelt og alle er med på å dra lasset.
  3. Åpen og gjennomsiktig økonomi
    Økonomien i et andelslandbruk er transparent slik at du som andelshaver alltid vet hvordan og til hva pengene brukes. Det finnes ingen skjulte kostnader eller ønske om profitt.
Kilde: Øverland andelslandbruk (http://overlandel.no/om-andelslandbruk/). Øverland er Norges første andelslandbruk og har 10 års jubileum i 2016.

Lenker for mer informasjon:

Vil du lese mer om økologisk mat og produksjon:

Reklamer