Bakerovnen

Det ble vanlig med bakerovner på landsbygda fra slutten av 1800-tallet. På Falang ble bakerovnen trolig bygd på begynnelsen av 1900-tallet. Den var i bruk frem til ca 1950, men ble siden glemt? Størhuset der den står ble en periode brukt som grisehus og forfalt mer og mer, inntil det ble restaurert for første gang rundt 1990. Den gang ble det brukt moderne materialer som ikke har vart, og vi må igang med ny restaurering.

Vi har selvpålagt bakeforbud frem til da, pga sprekkdannelse og løse deler.  Her er minner fra tidligere baking:

IMG_7548