Gamle hus

Gamle hus har personlighet og sjel. Vi vil ikke være de foruten, men det krever litt å ta vare på.

Etter lang ventetid har vi endelig fått dyktige håndverkere til gards. Høgnes Laft og Restaurering jobber nå (2019) med å istandsette størhuset og our man:  Lucas Richard Stephens har egen YouTube-kanal – sjekk ut: Log House Repair in Norway Part 2 og Log House Repair in Norway Part 1

IMG_8963