Hva dyrker vi?

Småbruket har en allsidig matproduksjon med korn, grønnsaker og bringebær. Selv om vi dyrker i småskala kan vi søke om produksjonstilskudd fra Landbruksdirektoratet og er derigjennom registrert hos Mattilsynet som primærprodusent. Alt vi dyrker er økologisk og Debio-godkjent.

Grønnsaker

Vi dyrker intensivt i sommersesongen og har som mål at grønnsakene skal spises når de er på sitt beste. Hvilke sorter vi har varierer fra år til år og innen sesongen.

Årets utvalgte (august 2019) er hvitløk. Løken ble høstet i juli, og ligger nå til tørk på låven i påvente av salg.

 

Bringebær

Dette feltet ble anlagt over to år og vi forventer tilnærmet full produksjon fra 2020. Plantene er fordelt på ca 1 daa eller 300 radmeter, og består av sortene: Glen Ampel, Asker, Anitra og Balder. Plantene ble kjøpt gjennom Norgro og Sagaplant i hhv 2016 og 2017.

Det er mulig å plukke hos oss (for tidligere andelshavere) i sesongen 2019, men pga fjordårets tørkesommer er det mindre bær enn forventet.

DSC_5730

 

Korn

Vi har et jorde på ca 55 daa som er godt egnet til korndyrking. De siste tre årene har vi dyrket havre. Å lykkes med økologisk korn krever god agronomi, og derfor leier vi inn TT-landbruk til å gjøre jobben. I tillegg har vi avtale om husdyrgjødsel fra en storfeprodusent i nærheten.  I 2019 har vi også sådd underkultur av raigras og hvitkløver etter råd fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Gras

For å oppnå et variert vekstskifte har vi sådd til deler av «grønnsaksjordet» med en blanding som er godt egnet for hest både som beite og høy; Horsemix nr 26 fra Strand.

Reklamer