Hva dyrker vi?

Småbruket har en allsidig matproduksjon med korn, grønnsaker og bringebær. Selv om vi dyrker i småskala kan vi søke om produksjonstilskudd fra Landbruksdirektoratet og er registrert som primærprodusent hos Mattilsynet. Alt vi dyrker er økologisk og Debio-godkjent (revidert sist 18.09.2019).

Grønnsaker

Vi dyrker intensivt i sommersesongen og har som mål at grønnsakene skal spises når de er på sitt beste. Hvilke sorter vi har varierer fra år til år og innen sesongen.

I 2019 har vi hatt fokus på hvitløk, men opplever at den lagrer dårlig. Avlingen ble høstet i juli, og har ligget tørt og luftig på låven. Likevel er holdbarheten svært variabel, og vi kommer til å bruke de beste feddene som ny setteløk i høst fremfor salg.

 

Bringebær

Dette feltet ble anlagt over to år og vi forventer tilnærmet full produksjon fra 2020. Plantene er fordelt på ca 1 daa eller 300 radmeter, og består av sortene: Glen Ampel, Asker, Anitra og Balder. Plantene ble kjøpt gjennom Norgro og Sagaplant i hhv 2016 og 2017.

Det er mulig å plukke hos oss (for tidligere andelshavere) i sesongen 2019, men pga fjordårets tørkesommer er det mindre bær enn forventet.

DSC_5730

 

Korn

Vi har et jorde på ca 55 daa som er godt egnet til korndyrking. De siste tre årene har vi dyrket havre. Å lykkes med økologisk korn krever god agronomi, og derfor leier vi inn TT-landbruk til å gjøre jobben. I tillegg har vi avtale om husdyrgjødsel fra en storfeprodusent i nærheten.  I 2019 har vi også sådd underkultur av raigras og hvitkløver etter råd fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Gras

For å oppnå et variert vekstskifte har vi sådd til deler av «grønnsaksjordet» med en blanding som er godt egnet for hest både som beite og høy; Horsemix nr 26 fra Strand.